İş Bankası Memur Alımı Ne zaman?

06 Eylül 2013  
Kategori: Başvurular, Manşet

İş Bankası İstanbul’da bulunan Şubeleri ve Genel Müdürlük bölümlerinde görevlendirilmek üzere,11-12 ve 13 Eylül 2013 tarihlerinde Memur Alım Sınavı düzenlenecektir. Sınava başvurular 09 Eylül 2013 Pazartesi günü saat 10:00’a kadar kabul edilecektir.
Memur Alım Sınavı ve izleyen aşamalar sonucunda başarılı bulunan adaylarımıza,kadro olanaklarımız doğrultusunda aşağıdaki illerde ve bu illere bağlı ilçelerde bulunan şubelerimiz için görev teklifi yapılacaktır.
Memur alım süreci

Başvuru

Genel Yetenek Testi

Mülakat

Belge hazırlama

aşamalarından oluşmaktadır.Tüm aşamalar sonucunda uygun bulunan adaylar, kadro olanaklarımız doğrultusunda, Memur pozisyonunda görevlendirilecektir.

BAŞVURU

Sınava başvurular 09 Eylül 2013 Pazartesi günü saat 10:00’a kadar sadece ik.isbank.com.tr adresinde yer alan İş Başvuru Formu üzerinden yapılabilecektir. Şubelerimiz veya Genel Müdürlük birimlerimiz aracılığıyla sınav başvurusunda bulunmak mümkün değildir.

İş Başvuru Formu eksiksiz olarak doldurulduktan sonra, formun “Sınava Başvur” bölümü aracılığı ile sınav başvurusu yapılması gerekmektedir. Sistem, sadece aşağıda yer verilen başvuru koşullarını taşıyan adayların başvurusuna imkan vermektedir. Bu nedenle başvuru yapmak isteyen adayların öncelikle bu koşullara uygunluklarını kontrol etmeleri yararlı olacaktır. Sınava başvuruda bulunan adaylardan sadece uygun bulunanlara sınav daveti gönderilecektir.

Sınav sürecinde adaylarımızla sağlıklı biçimde iletişime geçilebilmesi için başta e-posta adresi olmak üzere iletişim bilgilerinin güncel tutulması önem taşımaktadır.

Başvuru yaparken kendileri hakkında gerçek dışı bilgiler veren adaylar, söz konusu durumun alım sürecinin hangi aşamasında fark edildiğine bakılmaksızın süreç dışında bırakılacaklardır.

SINAV YÖNTEMİ

Sınavın ilk aşaması Genel Yetenek Testi’dir. Genel Yetenek Testi sonucunda uygun bulunan adaylar sınavın diğer aşamalarına davet edilecektir.

SINAV YERİ

Alım sürecinin bütün aşamaları İSTANBUL ilinde gerçekleştirilecektir.

SINAV TARİHİ

Yazılı sınav 11-12-13 Eylül 2013 tarihlerinde İSTANBUL ilinde yapılacaktır.

SINAV DAVETLERİ

Sınav ile ilgili tüm davet ve duyurular 10 Eylül 2013 Salı günü saat 14:00 ten itibaren İş Başvuru Formunda yer alan Başvuru Durum Takip alanından yapılacaktır. Bu tarihten itibaren Başvuru Durum Takip alanının kontrol edilmesi önem taşımaktadır.

BAŞVURU KOŞULLARI

*Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
* 11 Eylül 1983 ve sonrasında doğmuş olmak
* İstanbul’da ikamet ediyor olmak
*Affa uğranmış olunsa dahi, herhangi bir suçtan dolayı hapis cezasına hüküm giymemiş olmak
*Herhangi bir kurum ya da kuruluşa karşı zorunlu hizmet yükümlülüğü taşımamak
*Erkek adaylar için eylemli askerlik görevini tamamlamış olmak ya da en erken 30 Kasım 2014 tarihine kadar tecilli ya da muaf olmak,
*Sağlık durumu Türkiye’nin her yerinde görev yapmaya elverişli olmak, (İşe alım aşamasında tam teşekküllü Devlet Hastanesinden alınacak Sağlık Kurulu Raporu ile belgelenecektir.)
*Bankamızın daha önce düzenlediği Memur, Operasyon Elemanı, Operasyon Destek Elemanı ve Çağrı *Merkezi sınavlarından herhangi birinin mülakat veya değerlendirme merkezi aşamasında başarısız sayılmamış olmak
*11.09.2013 tarihi itibariyle Üniversitelerin, 4 yıllık eğitim veren aşağıdaki bölümlerinden mezun olmak (Aşağıda belirtilen ilgili bölümlerin yetkili makamlarca tanınmış, yabancı ülkelerdeki eşitlerinden mezun olup bu durumu belgeleyebilen adayların da başvuruları kabul edilmektedir.)